Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 9 - 28 februari 2018

3 – 4 maart: 3de zondag in de veertigdagentijd

" In drie dagen zal ik de tempel doen herrijzen "

In het evangelie van dit weekend horen wij, hoe Jezus met een bijna criminele brutaliteit de gangbare tradities overhoop haalt.
Laten wij ons vandaag ook overhoop halen door het woord van Jezus?
Of lezen wij deze verhalen alsof het over “de anderen” gaat? Lezen (horen) wij, hetgeen wij graag willen lezen ?

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Data eerste communie en vormsel 2019

In dit artikeltje vinden jullie de data voor de eerste communievieringen en de vormselvieringen van 2019.
Zo kan iedereen ze meedelen als mensen er om vragen.
De voorbereiding van de eerste communie en het vormsel gebeurt in elke parochie op een eigen manier.
Sommigen starten wat vroeger en anderen wat later.
Via de scholen zal in september weer een algemene folder bezorgd worden met alle info over de eerste communiewerking en vormselwerking.
Deze data liggen vast voor 2019 en veranderen niet meer.

Via deze weg ook een hartelijk woord van dank aan de scholen voor hun bereidwillige medewerking al vele jaren lang, de catechisten en andere parochiemedewerkers voor hun vrijwillige inzet ook al vele jaren lang.
Met vragen kan je altijd terecht bij Dirk Van den Broeck op 0485/308219 of dirkvandenbroeck2@gmail.com.

1STE COMMUNIE

VORMSEL

In de kerk van St-Dimpna

In de kerk van Elsum

In de kerk van St - Amands

In de kerk van Winkelomheide

In de kerk van Oosterlo


boeiende startavond van broederlijk delen

Na een mooie aswoensdagviering in Sint - Amands, kwam een 50 - tal mensen afgezakt naar de parochiezaal van Sint - Amands voor de jaarlijkse startavond van Broederlijk Delen. An Verheyen leidde ons doorheen de avond en zette tot onze verbazing ons zelf aan het werk. Broederlijk Delen is meer dan enkel delen met de mensen in Afrika of Latijns-Amerika. Vele mensen maken hun solidariteit heel concreet door een financiële bijdrage aan Broederlijk Delen of hun deelname aan allerlei campagneactiviteiten.

Sinds enkele jaren echter richt de organisatie zich echter ook rechtstreeks tot ons in het Westen. Eigen levensstijl is bij Broederlijk Delen een belangrijk onderdeel van de campagne geworden. Zij zijn er namelijk van overtuigd dat er een band is tussen ons leven hier en het leven van mensen overal. Als wij onze levensstijl aanpassen, kunnen wij van onderuit heel wat in beweging en verandering zetten. Daarom roept Broederlijk Delen in elke campagne op om na te denken over onze eigen levensstijl en op die manier meer betrokken te raken bij de problemen in de wereld.

In de campagne van dit jaar werken we rond honger. We weten ondertussen dat meer dan 800.000 mensen in de wereld honger lijden. Amper 10 % van hen zijn slachtoffer van rampen en conflicten. De grote meerderheid, 90 %, zijn mensen met een chronisch voedseltekort. Drie vierde van de mensen die honger hebben, wonen op het platteland. Daartegenover staat dat wij in Vlaanderen teveel eten en tonnen voedsel verspillen. Elke Belg gooit jaarlijks 365 kg voedsel in de vuilbak. Met de campagne ‘Help honger de wereld uit’ nodigt Broederlijk Delen iedereen uit kritisch te kijken naar onze omgang met voedsel. En er iets aan te doen.  

Op Foodwise (een webtool op de website van Broederlijk Delen) vind je allerlei initiatieven om als consument duurzamer met voedsel om te gaan. An confronteerde ons die avond dus met onszelf, en wees maar zeker dat we hebben nagedacht! De Wereldwinkel heeft in elk geval weer goed verkocht. We hebben weer veel bijgeleerd en staan weer wat bewuster in het leven! 


bezinningsgroep kerk en wereld

Op donderdag 8 maart is er weer bezinningsgroep van Kerk en Wereld.
We komen samen van 14.00 u. tot 15.00 u. in de kleine zaal van Sint - Amands
.
We staan een uurtje bezinnend stil bij een evangelietekst of actueel thema. Van harte welkom! Deelname is gratis! 


DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

Op dinsdag 20 maart viert Vlaanderen de Nacht van de Geschiedenis. Op zo’n 200 locaties worden activiteiten rond het thema ‘religie’ georganiseerd Davidsfonds Geel sluit zich bij deze dag aan met “donderpreken”!

Vanaf 20.00 u. schakelt de kerk van Bel en kleine eeuw terug. Wij krijgen ‘donderpreken’van weleer en van nu ! Denk aan die gepassioneerde paters met hun onheilspellende preken over hel en verdoemenis, die zelfs de stoerste bedremmeld naar omlaag deden kijken. Op 20 maart brengt Davidsfonds Geel de donderpreken tot leven.

Georges Vannuten, Ivo Verreyt en Alex Martens brengen het woord en Paul De Beuckeleer de muziek met oude en nieuwe kleren. Achteraf kan je genieten van (valse) Paterkes, Duvels of iets niet-alcoholisch.

Afspraak 20 maart om 20.00 u. in de kerk van Bel, toegang 8 euro (6 euro voor Davidsfondsleden). (1 consumptie inbegrepen. Ook niet- of iets-minder-gelovigen zijn welkom, al vermoeden we dat die verloren schapen na de donderpreken de weg naar de schaapsstal teruggevonden zullen hebben!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
         

Externe Links