Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 16 - 17 april 2019

20 – 21 APRIL: HOOGFEEST VAN PASEN

" Jezus leeft !!!"


Het geloof, dat Jezus leeft, is die eerste Pasen ook maar met mondjesmaat gegroeid. De vrouwen zien het lege graf. Petrus, die binnen gaat, ziet de zwachtels en dan is het wachten op DE HEER ZELF. Wij wensen iedere lezer het “wachten” toe en ook de “mondjesmaat”, want geloven is en blijft een werkwoord!

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Zalig Pasen

Wat is er mooier dan kleine kinderen die met een glimlach op hun gezicht eitjes rapen in de tuin!
Zo spontaan en verwonderd dat de klokken of de paashaas zomaar al die eieren bracht en zich niet afvragend waar ze vandaan komen, maar gelovend dat het kan! "

Laten wij onze Paas-vreugde, ons Paas-geloof zo uitstralen! Laten wij Verrijzenismensen zijn!
Verrijzenismensen zijn mensen die de kracht van de verrezen Christus in hun hart dragen, die kracht die hen altijd weer beweegt om nooit te blijven zitten bij de pakken, niet te plooien voor onrechtvaardigheid,
... maar altijd weer opstaan of mensen helpen opstaan uit alles wat mensen mensonwaardig doet leven.
Natuurlijk zijn christenen ook maar mensen en de wind zit onze geloofsgemeenschap niet altijd mee in deze tijd, maar toch ...
Toch is het onze plicht om ons altijd weer te laten inspireren door Jezus en Zijn Blijde Boodschap, te bidden, samen te komen met geloofsgenoten om kracht te vinden
om als verrijzenismensen te getuigen van de Blijde Boodschap.

Als gedoopten mogen wij delen in het leven van Jezus, het zou geen kwaad kunnen mochten de mensen dat eens wat meer zien aan ons.
Pasen is dan ook elk jaar weer een oproep aan alle christenen om mensen van de hoop te worden, die zich niet laten vellen door wanhoop, tegenslag.
Sta dus op uit het graf en vier hoopvol Pasen! (Dirk)

Het team van de pastorale eenheid wenst u allen van harte een mooie Goede Week en een Zalig Pasen! Dat het licht van de Verrezen Heer mag schijnen in je leven!


MEI BEDEVAARTEN

Meimaand, Mariamaand... en ook dit jaar hebben weer verschillende bedevaarten plaats. Graag willen we via deze weg twee bedevaarten extra belichten.

Op woensdag 8 mei organiseren het vicariaat Kempen en het parochieteam in Edegem een Mariale bedevaart naar de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek in Edegem.
Om 14 uur
gaat Mgr. Johan Bonny voor in de eucharistie, in concelebratie met de vicarissen, de dekens en de aanwezige priesters.
Bij mooi weer volgt een korte processie naar de nabij gelegen Mariagrot. Wie dat wenst kan dan de ziekenzalving ontvangen.
Na de viering is er een ontmoetingsmoment met koffie. Het einde is voorzien rond 17 uur.
Info bij vicariaat Kempen (vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be of bij Johan Govaerts, tel. 03 500 00 18) en inschrijven via deze link
.

Iets dichter bij huis is er donderdag 12 mei  om 19 uur de jaarlijkse gewestelijke bedevaart van de Landelijke Beweging in Scherpenheuvel.
Dirk Van den Broeck, pastoor te Geel, gaat dit jaar voor in de eucharistieviering in de Mariahal.
Na de viering wandelen we met de vlaggen en kaarsen naar de basiliek, waar we onze viering besluiten met het Gebed tot Maria.
Daarna trekken we naar de pelgrim waar elkaar ontmoeten bij een natje!


GEEL EN XANTEN “ÉÉN FAMILIE”

Ook tussen de Europafeesten en Dimpnadagen door, blijven de mensen van Geel en die van het Duitse Xanten familie van elkaar.
Getuige daarvan: de hartelijke ontvangst van Geelse KWB-ers in onze “zusterstad”.
De pastoor heette ze welkom en de burgemeester … trakteerde op koffie en taart. Bij het plaatselijke “Verein” kon de hartelijkheid niet op.


7DE TWEEDEHANDSKLEDING BEURS


Op ZATERDAG 4 mei kan je in de Parochiezaal van St.-Amands aan de Werft kleding, accessoires, handtassen, schoenen, stoffen, boeken, dvd’s en cd’s ver-handelen.

Alles, wat nog in goede staat is, kan je te koop aanbieden of komen kopen

Verkopers moeten wel vooraf inschrijven bij: kreatief.geel@skynet.be. Per verkoopstand betaal je 5 euro. Alle info ook op dit adres.

Je kan je stand opstellen vanaf 08.00 u.

De deuren voor het publiek gaan open om 08.30 u.

Het einde is voorzien omstreeks 13,00 uur.


Voorbereidingsvieringen op Pasen

We naderen stilaan Pasen en nodigen u dan via deze weg al van harte uit om samen met ons te komen vieren! 

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN


 


 

 


 

Archief

 


Deze Week

 


Week 52

Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05  


Week 06

 


Week 07

 


Week 08

 


Week 09

 


Week 10

 


Week 11

 


Week 12

 


Week 13

 


Week 14

 


Week 15

     
         
 


Externe Links