Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 41 - 10 oktober 2018

13 – 14 oktober: 28STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Ga verkopen, wat ge bezit … "

Als de ministers dit in de TV-mis horen, zullen ze weer wel hoog van de toren blazen. Jezus toch !!!
Moeten wij nu alles verkopen, dan hebben wij N I K S meer…
Maar willen wij ook naar de volledige lezing komen luisteren? Jezus wordt gevraagd, hoe de man volmaakt wil zijn? V O L   M A A K T !

Beginnen wij vandaag dáár eens aan te werken en het kan mooi worden.
En of die verkoop dan zal doorgaan, daar hebben wij het later wel over, mijnheer de minister.

17.30 u. eucharistieviering voor E.H. Versmissen vanwege de geburen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Jongeren dag "Je bent niet alleen"

Op vrijdag 16 november organiseert de werkgroep gemeenschapsopbouw van onze pastorale eenheid een tocht voor jongeren vanaf 15 jaar door Geel met regelmatige ankerpunten om te luisteren naar getuigenissen over geloven en leven, om zelf na te denken, om te zingen en te dansen, om te bricoleren en te spelen, om samen te eten. We willen jongeren de kans geven om enkele uren de tijd te nemen voor zichzelf en de anderen en om thema’s rond zingeving en het leven open en vrij te benaderen! Heb je kinderen of kleinkinderen van die leeftijd? Aarzel niet om hen hierover aan te spreken! Ben jij een jongere? Schrijf je in!

Programma

15.00 u – 15.15 u
Onthaal in de kleine zaal van de St. Amandsparochie
(Leerlingen van de Kogeka scholen kunnen mits correcte
inschrijving een uur vroeger de school verlaten)

15.15 u – 15.45 u
Start en verwelkoming
15.45 u – 19.30 u
Op tocht door Geel in kleine groepen
* Gezelschapsspel (St.-Amands)
* Kortfilm (St.-Dimpnacollege en St.-Amands)
* Getuigenissen (kerk St.-Dimpna)
* Bezoek aan WZC (woonzorgcentrum) O.L.Vrouw
* Workshop creativiteit, dans en muziek (Saio)
* Catering (Schrijnwerkerij)

19.00 u – 20.00 u
Slotactiviteit
* Spel: “over de meet” St.-Dimpnacollege
* Slotviering

Inschrijven kan voor 25 oktober 2018 via het secretariaat van je KOGEKA school.
(Leerlingen van de Kogeka scholen kunnen mits correcte inschrijving een uur vroeger de school verlaten) of rechtstreeks via info@pastoraleeenheidgeel.be. Deelname kost slechts 5 euro!

Alle info is ook nog eens te vinden op www.pastoraleeenheidgeel.be/achtergrond


Kunstwerk aan Sint - Amands

Reeds enkele weken staan er twee houten skeletten aan de kerk van Sint - Amands. Zijn het nieuwe balken voor de klokken of turntoestellen? Niets van dit alles. Het gaat om het kunstwerk Found Sculpture van Ivan Kožarić maakt deel uit van Middle Gate II. Bij Found Sculpture maakt Kožarić gebruik van houten wegversperringen (honden). Deze 'ready-mades' krijgen door het gebruik van onbewuste associaties een nieuw invulling. Al van bij het concept veranderen de objecten in honden die zijn verwikkeld in een paringsdans. Aarzel niet om de tentoonstelling Middle Gate te bezoeken! Je hebt nog de tijd!


rozenkransmaand


Kapelleke 63 staat op Scheplakens in Winkelomheide.

Oktober, rozenkransmaand en daarom publiceren we deze maand weer elke week een kapelleke. Het is misschien een beetje moeilijker te zien, maar links beneden het kapelleke van Scheplakens staat een beeld van het Heilig Hart. Het is er volgens enkele mensen uit de buurt spontaan neergezet door iemand. Bij het beeld van Jezus met z'n stralend hart nodigen we u uit om deze week de droeve mysteries te overwegen: de doodsangst van Jezus, de geseling van Jezus, Jezus die gekroond wordt met de doornenkroon, Jezus die z'n kruis draagt, Jezus die sterft aan het kruis. Laten wij in deze week misschien enkele ogenblikken tijd maken om hier bij stil te staan. 


Het donderde in zammel

Vrijdag 28 september was de kerk van Zammel serieus gevuld … Er was geen uitvaart, er was geen receptie en toch. De mensen verwachtten “donder”. Al van bij de ingang werden door “Suisse Frans” de bokken van de schapen gescheiden en zodra iemand op zijn stoel had plaats genomen, kon hij verwachten, dat de pater van dienst de catechismus kwam ondervragen…. De ‘missie’ ging gepreekt worden door enkele vreemde paters. … het werden DONDERpreken.  Pater Ivo kwam met zijn donderpreek duidelijk uit een vorige eeuw en donderde en bulderde de engelen uit de hemel en de duivels uit de hel. Veel milder was pater Alex, die ook wel bulderde, maar dan tegen de moderne media en het verderf van de jeugd. Het werd een avond pure nostalgie, overgoten door Latijnse gezangen, wijwater, vals paterke en vele Duvels. Dank Davidsfonds en PT-Zammel-Oosterlo, vanwege de vele aanwezigen, van wie sommigen het interieur van de Zammelse kerk voor het eerste leerden smaken.


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40    
 


Externe Links