Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 45 - 7 november 2018

10 – 11 november: 32STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zondag 11 november Wapenstilstandsfeest
Zondag 11 november Sint-Maarten (meest gevierde heilige in de Kempen)
Zaterdag 17 november Heilige Elisabeth van Hongarije (patrones van vele ziekenhuizen)

" de arme weduwe offert het meest … "

In de lezingen van dit weekend worden wij opgeroepen, om aan de kant van de “minsten” te staan. Wie geeft uit armoede, is op de goede weg. Wie uit is op aanzien, op de kap van de minsten, heeft bij voorbaat al verloren.

(naar het blauwe bijbeldoosje.)

17.30 u. eucharistieviering Jos Versmissen vanwege de geburen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Maak je abonnement zo vlug mogelijk in orde.

Momenteel zou iedereen een brief ontvangen moeten hebben met het verzoek om zijn/haar abonnement op ons blad te vernieuwen. Om 48 keer na elkaar een blad met goed nieuws te ontvangen, moet je “slechts 39 euro betalen”. Wij weten het, het is niet niks, maar het is dan ook voor een heel jaar.

Iedereen kan betalen op de parochie, maar veel gemakkelijker gaat het met de bank op naam van “Kerk en Leven Geel”.

Abonnees van:

Als je het ons gemakkelijk wil maken, wees dan snel.

Als je het ons héééél gemakkelijk wil maken, herhaal dan je volledig adres in de mededeling

Nu al dank voor uw waardering en de trouw aan ons blad.

De volledige parochiebladploeg


Op retraite in de abdij VAN ORVAL

Sommige mensen uit Geel vroegen zich af wat ik, Dirk, een weekje ging doen in de abdij van Orval.
Op uitnodiging van onze bisschop kwamen wij van maandag 22 tot vrijdag 26 oktober samen met de ongeveer 33 jongste priesters van ons bisdom om te herbronnen, uit te wisselen en na te denken over onze toekomst als priester in ons bisdom.
Van de 33 jongste priesters in ons bisdom, is de meerderheid niet meer van Vlaamse origine.
De groep is internationaal samengesteld en die samenstelling blijkt een enorme rijkdom en meerwaarde te geven voor de toekomst van ons bisdom.
Er zijn priesters uit Nigeria, Colombia, Brazilië, India, Polen, Congo, ...
Zij komen als missionarissen de boodschap van het evangelie uitdragen en brengen met hun heel andere culturele achtergrond vaak een nieuwe en frisse wind binnen in onze kerkgemeenschap.
Wat mij persoonlijk vooral is bijgebleven is dat de toekomst van de Kerk in ons bisdom verzekerd is.
Het zal misschien anders zijn dan nu, maar Gods Geest blijft waaien.
Ondanks de verscheidenheid van achtergrond ervaren we dat we als priestergroep 1 zijn en allemaal samen werken aan de opbouw van onze geloofsgemeenschap in ons bisdom.
Het waren deugddoende dagen en we kijken al uit naar de volgende ontmoeting! 


11 november herdenking Nooit meer oorlog!

11 november is traditioneel een moment om even stil te staan bij het einde van de Eerste Wereldoorlog en waardering uit te spreken voor iedereen die in de grote oorlogen heeft gestreden of geleden. Ook Geel herdenkt, zowel in het centrum als in de deeldorpen Zammel, Oosterlo en Stelen. Om 11.00 uur kan je de 11 novemberviering in de St.-Amandskerk bijwonen. Deze viering staat dit jaar speciaal in het teken van de vrede en wordt opgeluisterd door het Sint-Amandskoor en de jongeren People on Stage. We hopen dat we met velen zijn om te bidden om vrede in de wereld! Na de viering is er een optocht naar het herdenkingsmonument.

Daarna vindt een plechtige huldiging plaats aan het oorlogsmonument naast het stadhuis en een samenkomst in De Waai. In de namiddag zorgen gezamenlijke harmonieën voor een plechtigheid aan de drie oorlogsmonumenten in Zammel (15 uur), Oosterlo (15.45 uur) en Stelen (16.30 uur). Je kan het volledige parcours volgen samen met de muziekverenigingen en een delegatie van het college van burgemeester en schepenen. Na de plechtigheden is er een samenkomst in het parochiecentrum van Stelen vanaf 17.00 uur.


Bijbelactiviteiten

Ook in november ben je weer van harte welkom op één van onze bezinningsactiviteiten. Zaterdag 10 november komen de kinderen van de kinderbijbelgroep samen in het pastoraal huis van 10.00 u. tot 11.30 u.. Zij staan weer anderhalf uur stil bij een leuk verhaal en koppelen daaraan een boeiende activiteit.

De bezinningsgroep van Kerk en Wereld komt samen op donderdag 15 november van 14.00 u. tot 15.00 u. in het parochiecentrum van Sint - Amands. We staan een uurtje bezinnend stil bij de actualiteit.

Op het einde van de maand, op donderdag 29 november, komt de bijbelgroep "5 broden en 2 vissen samen" in het pastoraal huis en dit van 19.30 u. tot 21.30 u. Zij werken deze maand rond Zacheüs.  


TE Deum

Op zondag 18 november zal om 11.00 u. in de kerk van Sint-Amands het Te Deum gezongen worden aansluitend op de weekendviering, dit naar aanleiding van Koningsdag. We nodigen u van harte uit!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44      
 


Externe Links